Versenyszabályzat

Jelen Versenyszabályzatot a Hungarian Pro Clubs League (HPCL) Vezetősége fogadta el és 2023. október 15-én lép hatályba. Jelen Versenyszabályzat módosítását a Hungarian Pro Clubs League (HPCL) Vezetősége fenntartja, amelyről írásban köteles értesíteni minden érintettet.

1. Általános rendelkezés

A Versenyszabályzat hatálya a HPCL eSports Kft. (a továbbiakban HPCL) által szervezett esport- és sporttevékenységekre, az ahhoz kapcsolódó eseményekre és az egyéb rendezvényekre nevezett és/vagy regisztrált résztvevőkre terjed ki.

A HPCL a Magyarországon működő, a valós labdarúgáshoz legjobban hasonlító sport szimulációval, e-sportággal (a továbbiakban 11v11) foglalkozó szervezet.

A HPCL a 11v11-ben esport- és sporttevékenységet folytató jogi és természetes személyek tevékenységét összehangoló, munkájukat segítő és a 11v11-et népszerűsítő esport szervezet. A HPCL alapvető feladata a fenti tevékenységek sportszakmai, ügyviteli, gazdálkodási és adminisztrációs eszközökkel történő támogatása PlayStation 5, Xbox Series X|S és PC platformon.

A 11v11-et működtető szervezet neve: Hungarian Pro Clubs League, rövidítése: HPCL
A HPCL-t működtető cég neve: HPCL eSports Kft.
A HPCL székhelye: 1118 Budapest, Gombócz Zoltán utca 8. b. ép.

2. Kapcsolat

Minden a HPCL által szervezett esport- és sporttevékenységekkel, az ahhoz kapcsolódó eseményekkel és az egyéb rendezvényekkel kapcsolatos információ megtalálható, és elérhető az alábbi elérhetőségek valamelyikén. Minden egyéb felmerülő kérdés esetén, az email címünkön is van lehetőség kapcsolatfelvételre. Minden hivatalos kommunikáció, adminisztráció és ügyintézés kizárólag a lenti kommunikációs platformon folyik. A fórumokon kívül folytatott beszélgetések nem számítanak hivatalos kommunikációnak. Így a játékosok közötti privát beszélgetések sem tartoznak a HPCL feladat- és hatáskörébe. Mindemellett a HPCL szervezőinek saját privát elérhetőségein történő felkeresése bármely HPCL-t érintő ügyben TILOS!

2.1 Hivatalos kommunikációs csatorna

Discord szerver: https://discord.gg/dHkF38V

2.2 Email

Email: info@hpcl.hu

2.3 Social Media

2.4 Weboldal

HPCL.hu oldalon felmerülő minden technikai jellegű hiba esetén lehetőség szerint Discord ticketben, vagy a fenti elérhetőségek valamelyikén azonnal jelezni kell a problémát!

2.5 VPG

A VPG oldalon felmerülő minden technikai jellegű hiba esetén lehetőség szerint Discord ticketben, vagy a fenti elérhetőségek valamelyikén azonnal jelezni kell a problémát!

3. Szervezők

Szervezőnek számít minden olyan természetes, vagy jogi személy, amely a HPCL által szervezett esemény és rendezvény lebonyolításával kapcsolatos teendőket végzi és érvényesíti a jelen Versenyszabályzatban foglaltakat.

A szervezők jelenlegi listája:

 • Berger Ádám – Szervező
 • Juhász József – Főszervező*
 • Zöldhegyi Gábor – Főszervező*

* – Az óvások esetében a kizárólagos döntéshozók a főszervezők.

4. Játékosok

Játékosnak számít minden olyan természetes személy, aki rendelkezik a játékhoz szükséges eszközökkel és regisztrált felhasználó a VPG honlapján és ezáltal tagja a HPCL-nek is.

A bajnokságban a kiemelt média érdeklődésre való tekintettel csak kulturált, jogtiszta – sem sértő, sem rasszista, sem márkanévre utaló stb. – a médiában megjeleníthető játékosnevek, mezfeliratok és felhasználó azonosítók (pl. PSID) használata engedélyezett. Ezen szabály a karakterek nemére és megjelenésére is vonatkozik, a játékosok kizárólag nemükkel azonos kinézetű karakterrel játszhatnak. [II. + IV. szankció]

Minden olyan játékos, aki a HPCL szervezésében szerepel, a HPCL-t is képviseli, így köteles a társadalmi normák szerint megjelenni és megnyilvánulni bármilyen publikus rendezvényen, fórumon, eseményen, és a HPCL összes többi szereplőjével szemben is. [II. + IV. szankció]

5. Csapatok

Önálló csapatnak számít minden olyan jogi személy, közösség, amely aktív játékos keresést folytatott bármilyen erre a célra fenntartott fórumon vagy rendelkezik saját Facebook csoporttal vagy oldallal. Szintén önálló csapatnak számít minden olyan jogi személy, közösség, amely akár amatőr, akár profi szervezésű 11v11 rendezvényen, eseményen szerepelt, bármilyen platformon. A nevezés során a mindenkori csapatvezetőnek lehetősége van jogi személy számára átruházni a csapata tulajdoni jogát.

5.1 Csapat megszűnése

Amennyiben egy csapat visszalépett a folyamatban lévő bajnokságból, a csapatvezető a HPCL keretein belül saját csapatot többet nem indíthat, a csapatvezető a folyamatban lévő és az azt követő bajnokságból kizárásra kerül, a csapat játékosai abban a szezonban máshova nem igazolhatnak és így más csapatban sem szerepelhetnek.
Egy csapat megszűnése esetén az addig lejátszott mérkőzések visszamenőleg az ellenfelek javára 1-0-val jóváírásra, a már lejátszott mérkőzések összes statisztikái törlésre, a hátralévő mérkőzések pedig szintén az ellenfelek javára 1-0-val kerülnek jóváírásra.

5.2 Csapat megjelenés

A bajnokságban a kiemelt média érdeklődésre való tekintettel csak kulturált, jogtiszta – sem sértő, sem rasszista, sem márkanévre utaló, stb. – a médiában megjeleníthető csapatnevek, logók (címerek), transzparensek és egyéb digitális és nem digitális anyagok használata engedélyezett. [X. szankció]

5.2.1 A liga nevének és logójának megjelenítése

Hivatalos megnevezés: HPCL

A csapatok a saját felületeken, írott vagy képi anyagokon, amennyiben hivatkoznak a bajnokságra, a liga hivatalos nevét és logóját használhatják. Egyéb megjelöléshez a HPCL eSports Kft. nem járul hozzá. [Első alkalommal: I. szankció, Minden azt követő alkalommal: IV. szankció]

A hivatalos logót és grafikai csomagot a nevezés során a csapatvezetők emailben megkapják!

5.3 Név- és logóváltoztatás

A nevezési időszakban bármikor engedélyezett, korrekcióra pedig van lehetőség a nevezési időszakon kívül is. Minden más esetben pedig részletes indoklással és a HPCL szervezőinek beleegyezésével van rá lehetőség.

5.4 Csapatvezető

Minden olyan jogi vagy természetes személy, aki egy adott közösségen belül végez bármilyen vezetői, „social media” vagy szervezői tevékenységet egy csapat számára vagy nevében. (Például: játékos toborzás, reklám vagy egyéb személyes és online képviselet stb.) Csapatvezető az, aki nevezést adott le hivatalos formában, illetve a VPG oldalán csapatvezetői szerepkörben van.

5.4.1 Csapatvezető váltás

Kizárólag olyan jogi vagy természetes személy veheti át egy csapat vezetését, aki az aktuális szezonban, és az azt megelőző teljes szezonban is tagja volt annak megszakítás nélkül. A csapatvezető változtatása kizárólag a mindenkori HPCL szervezőinek jóváhagyásával történhet!

5.5 Csapatkapitány

A csapatvezető által a nevezés során és az erre a célra létrehozott űrlapban megnevezett személyek, amelyek az adott csapat aktív játékosai. A csapatvezető betöltheti a csapatkapitány szerepkörét.

 • Első számú csapatkapitány
 • Második számú csapatkapitány
 • Harmadik számú csapatkapitány

A három csapatkapitány közül legalább egynek mindenképpen a pályán kell tartózkodnia a mérkőzések során, amennyiben ez nem valósítható meg, legkésőbb a mérkőzés előtt 15 perccel a csapatvezetőnek meg kell neveznie az ideiglenes csapatkapitányt. [IV. szankció]

A csapatkapitány felel az adott mérkőzésen szereplő játékosokért, emellett az adott mérkőzés ideje alatt felelős a jelen Versenyszabályzatban leírtak betartásáért és betartásáért.

A csapatvezető köteles jelezni a csapatkapitányok személyében történő változást Discord ticketben. [IV. szankció]

5.6 Keret

Minden csapat maximális keretlétszáma 23 fő, amelynek részét képezik az esetleges akadémiai visszajátszásra jelölt játékosok is. [IV. + VII. szankció]

A csapatvezető felelős a jelen Versenyszabályzatban leírtak betartásáért és betartatásáért. A Versenyszabályzat elérési útját biztosítja a csapattagok számára, illetve ismerteti azt a csapata összes játékosával, beleértve a később érkező friss igazolásokat is.

5.7 Külföldi játékosok szerepeltetése

Külföldi játékosnak számít minden olyan természetes személy, aki az alábbi feltételek valamelyikének nem felel meg:

 • anyanyelvi szintű magyar beszéd, írás vagy magyar állampolgárság
 • és a játékban magyarként, magyar színekben szerepel.

A csapatok külföldi játékosokat is igazolhatnak és nevezhetnek korlátlan számban, de egy adott mérkőzésen csapatonként maximum három külföldi játékos szerepelhet. [IV. + VII. szankció]

6. Mérkőzések

6.1 Általános szabályok

Eltiltott játékos szerepeltetése TILOS! [VIII. szankció]

Az „ANY” használata kötelező és kapus nem szerepeltethető „ANY”-ként. [II. + IV. + VI. szankció]

A csapatokra vonatkozó minimum létszám. [IV. + VII. szankció; A két fél közötti közös megegyezés esetén a HPCL szervezőinek bevonásával és engedélyével a szankcionálás valós indok alapján a elkerülhető.]

 • az I. osztályban min. 11 fő (10 fő és „ANY”) – Kapus használata kötelező!
 • a II. osztályban min. 9 fő (8 fő és „ANY”) – Kapus használata kötelező!
 • a III. és azt követő osztályokban min. 7 fő (6 fő és „ANY”)
 • a Magyar Kupában min. 7 fő (6 fő és „ANY”) – Kapus használata kötelező!

A tizenegyest elvégző játékost akadályozni vagy zavarni TILOS! [II. szankció]

A labdát nem birtokló játékosok szándékos akadályozása, ellökése, illetve felrúgása TILOS! [II. szankció]

Időhúzás TILOS! Kapusnak 3 vagy többszöri kezébe vissza passzolás egy labdabirtokláson belül, a szögletzászlónál, a 16-os meghosszabbított vonalában, labdatartás valós időben 25 másodpercet meghaladóan, amennyiben az időhúzás az eredményt döntően befolyásolja. [VI. szankció]

A kapus bármilyen szintű szándékos akadályozása TILOS! (Például szögleteknél, szabadrúgásoknál nem állhat játékos az ellenfél kapusának útjába!) [II. szankció]

A mezőnyjátékosnak szabadrúgásnál a kapuba állni TILOS! [VI. szankció]

Bármilyen glitch, csalás, olyan segédeszköz vagy módszer használata, ami jogtalan előnyhöz juttatja az adott játékost vagy csapatot TILOS! [III. + V. + VI. szankció]

Amennyiben az ANY több játékost irányít a “lockolás” használata TILOS! [III. + V. + VI. szankció]

Az emberi játékos/karakter beléptetése és BOT-ként szerepeltetése TILOS! [III. + V. + VI. szankció]

6.1.1 Stadion beállítások

 • Home Stadium: opcionális
 • Tiltott stadion: Gtech Community Stadium
 • Labda: Kizárólag fehér alapú labdák
 • Pálya/fű színe: opcionális (Javasolt: Emerald Green)
 • Pálya/fű állapota: opcionális (Javasolt: None)
 • Pálya/fű nyírása: opcionális (Javasolt: Checkered small, Checkered Large, Large Horizontal, Thin Horizontal)
 • Pályafestés színe: kötelezően fehér (White)
 • Kapufa és háló:
 • kötelezően fehér
 • Pattern: opcionális (Javasolt: White)
 • Shape: opcionális (Javasolt: Rectangle)
 • Meshing: opcionális (Javasolt: Square)
 • Goal song: kötelezően OFF
 • Stadion színek: kötelezően a csapat első és másodlagos színeit kell használni!
 • Tifo: kötelezően a csapat első és másodlagos színeit tartalmazó elemeket kell használni!
 • Stadium Theme: kötelezően a csapat első és másodlagos színeit tartalmazó elemeket kell használni!

[VI. szankció; A fenti beállításoktól való eltérések minden óvást követően felülvizsgálatra kerülnek, hogy valós befolyással lehettek-e a mérkőzés eredményére.]

6.2 Időpontok

A hivatalos mérkőzés időpontok a HPCL.hu és a VPG oldalán egyaránt megtalálhatóak, ahol magyar idő szerint szerepeltetjük az alapértelmezett időpontokat.

Amennyiben egy mérkőzés nem az előre meghatározott alapértelmezett időpontban kerül megrendezésre, a csapatvezetők kötelesek jelenteni a mérkőzés új időpontját legkésőbb 72 órával az eredeti időpont előtt. A mérkőzés új időpontja kizárólag a következő forduló kezdetéig tartó időszakban lehet. Az adott szezon utolsó két fordulójában a mérkőzés időpontjainak módosítása nem engedélyezett. [IV. szankció]

Amennyiben a halasztás a szezonközi átigazolási időszak megnyitását követő dátumra esik, az új játékosok részt vehetnek a mérkőzésen.

Amennyiben egy csapat nem jelenik meg a kiírt kezdési időpontra, és a csapat vezetőivel sem lehet felvenni a kapcsolatot a kötelező várakozási idő 15 perc!

Amennyiben az ellenfél nem jelenik meg, és erről nem tájékoztatja a várakozó csapat vezetőjét, a mérkőzés kezdő időpontjától számított 16. percben befejezheti a próbálkozást és a meccs eredeti kezdő időpontjától készített videót óvás keretében továbbítania kell a HPCL szervezőinek. [VII. szankció]

Amennyiben egy mérkőzés technikai hiba miatt nem kezdődik el a kiírt időponttól számított 15. percen belül, de a csapatok részéről a kapcsolatfelvétel megtörtént, kötelesek jelezni Discord ticketben a problémát és egy HPCL szervező felügyelete alatt még 15 percet próbálkozhatnak a mérkőzés elindításával. Amennyiben ez nem sikerül a következő forduló előtt 19:30-tól kötelesek azt lejátszani.
Amennyiben a csapatvezetők 15 percen belül nem jelzik a problémát a HPCL szervezőinek Discord ticketben úgy büntetésben részesülnek. [IV. szankció]

Amennyiben egy adott csapat az adott versenysorozaton belül legalább két játéknapon, tehát négy mérkőzésen nem jelenik meg, úgy a bajnokságból kizárásra kerül. [X. szankció]

6.3 Technikai probléma

Például: Hálózati probléma, Connection error, Egyéb játék hiba

Ha egy játékost a játék kidob, a mérkőzés újrakezdhető, amennyiben ez a mérkőzés első – játékbeli – 10 percében történik. Az újrakezdésnél az újrakezdés időpontjában lévő eredmény beleszámít a következő mérkőzés eredményébe!

Az érintett csapat vezetője a fenti esetben saját hatáskörben döntheti el, hogy kilépnek vagy folytatják a kidobott játékos nélkül.

Újraindítás egy csapat részéről egy mérkőzésen maximum kétszer lehetséges! Ha többször megszakad a kapcsolat folytatni kell a találkozót a kidobott játékos nélkül! [IV. szankció]

Mez- illetve „ANY” bug miatti mérkőzés újraindítás nem számít bele a fentiekbe.

Amennyiben az „ANY”-t vagy a Kapust irányító játékost kidobja a játék, úgy a csapata köteles kezdeményezni a mérkőzés újrakezdését. Az újrakezdésnél az előző mérkőzés megszakításkori eredménye beleszámít a következő mérkőzés eredményébe, és annyi percet kell játszani amennyi az előző mérkőzésből hátra volt. [IV. szankció]

6.4 Kezdőcsapatok nevezése

A kezdő csapatot kötelező leadni a mérkőzés kezdete előtt a VPG oldalán! [IV. szankció]

Nem igazolt vagy máshova igazolt játékos szerepeltetése szigorúan tilos! [VIII. szankció]

6.5 Eredmény, statisztikák leadása

Az „ANY”-t irányító játékosnak csak a saját karaktere statisztikáit kell rögzíteni.

A csapat mérkőzésének eredményét kötelező felvinni a VPG oldalára a mérkőzés napján 23:59-ig. [IV. szankció]

6.5.1 Mérkőzés statisztikák

A mérkőzés statisztikák leadása során felmerült problémákat a mérkőzést követő 24 órán belül van lehetőség jelenteni Discord ticket formájában.

A csapatok döntetlen esetén kötelesek megvárni a hosszabítás elindulását, hogy ez idő alatt mindkét félnek lehetősége legyen a statisztikák rögzítésére. [IV. + XII. szankció]

6.5.2 Játékos statisztikák

Az egyéni játékos statisztikák leadására a mérkőzések időpontjától számított 24 órán belül van lehetőség.

A statisztikák leadása során felmerülő problémákat minden fordulót követő kedden éjfélig van lehetőség jelenteni Discord ticket formájában.

A nem rögzített statisztikákat a határidőn túl, visszamenőleg nem áll módunkban pótolni!

Hibásan felvitt statisztika esetén a szúrópróbaszerűen megtartott ellenőrzések során minden statisztikát törlünk a játékosnál az érintett mérkőzéseken.

6.6 Lapok

Piros lap esetén a játékos 1 mérkőzés eltiltásban részesül. A piros lapos játékos – versenysorozattól függetlenül – a soron következő mérkőzésen nem szerepelhet. [III. szankció]

A csapatvezető vagy csapatkapitány köteles az erre célra létrehozott űrlapban rögzíteni a piros lapos játékost a mérkőzés követő 24 órán belül. [IV. szankció]

6.7 A Hét Csapata – TOTW összeállítás

Minden forduló után az adott posztokon legjobban szereplő játékosok alkotják “a Hét Csapatát” (a továbbiakban TOTW) amely játékosok és egy csapatvezető kiválasztása a VPG-n található ranglisták alapján történik. Kizárólag az adott játéknapra tervezett mérkőzések számítanak bele a ranglistákba, amennyiben azok kedd éjfélig lejátszásra kerülnek.

 • Felállás: 4 – 1 – 2 – 1 – 2

A játékos statisztikák ellenőrzése a feltöltött képek és a mentett streamek alapján történik [X6.8 Mentett videók

Minden mérkőzésről élő közvetítést kell készíteni és az élőközvetítést szolgáltató játékosnak a mérkőzés során a csapatkapitánynak kell lennie. [IV. + XII. szankció]

Az alábbiaknak kötelezően szerepelniük kell az közvetítésben. [IV. szankció]

 • Kezdőcsapat (a Lobby-ban)
 • A mérkőzés összefoglaló videója (Játékon belül: Match Highlights >> Match Recap)
 • Mérkőzés statisztikák (a mérkőzés végén)
 • Játékos statisztikák (a mérkőzés végén)

Preferált streaming platformok. [IV. szankció]

 1. Youtube
 2. Twitch, kizárólag akkor, ha a videók korlátlan ideig elérhetőek maradnak!

A mérkőzésről készült közvetítés linkjét időpont megjelöléssel együtt rögzíteni kell az erre a célra kijelölt Discord szobában. [IV. + XII. szankció]

Minden hiányosságot és technikai hibát, amely a fentieket akadályozza jelezni kell Discord ticketben.

6.9 Élő közvetítésre kijelölt mérkőzések

Az élő közvetítésre kijelölt mérkőzésekről a csapatvezetők minden héten csütörtökön tájékoztatást kapnak.

Az érintett csapatvezetők vagy csapatkapitányok a mérkőzés előtt legkésőbb 1 órával kötelesek hozzáférést biztosítani – link formájában – az élőközvetítés csatornájához.

Az érintett csapatvezetők vagy csapatkapitányok a mérkőzés előtt legkésőbb 1 órával kötelesek a mérkőzés várható kezdő felállását – kép formájában – megosztani a HPCL szervezőivel.

Az élőközvetítés szolgáltató csapatkapitánynak az alábbi beállításokat kell használni a játékban. [IV. szankció]

Customize >> Settings >> Game Settings

Visual

 • HUD: Indicator
 • Player Indicator: Player Name
 • Player Indicator Size: Small
 • Online ID Indicator: Off
 • Connection monitoring: Off
 • Input overlay: Off

Audio

 • Disable All Music For Streaming Purposes: On
 • Player Perk Volume: 0
 • Commentary Volume: 0
 • Stadium Ambience Volume: 10

Az élőközvetítésre kijelölt mérkőzéseken résztvevő csapatok játékosai kötelesek a mérkőzés alatt polgári nevüket használni! [II. + IV. szankció]

7. Átigazolások

7.1 Szabadúszó

Az számít szabadúszónak, aki az adott versenykiírásában egy a bajnokságban szereplő csapathoz sem szerződött vagy újonc. Az ilyen játékosokat átigazolási időszakon kívül igazolhatnak a csapatok!

A csapatvezető a felelős azért, hogy az adott szabadúszó játékost ellenőrizze, a leigazolását megelőzően. Javasolt a Facebook profil megtekintése és egy rövid videó beszélgetés lefolytatása. Korábban felmerült, hogy egyesek próbálkoznak hamis, vagy esetleg más személy profiljával játszani.

7.2 Átigazolási időszak

Átigazolásra csak az erre kijelölt időszakokban van lehetőség! [VIII. szankció]

Az átigazolási időszakon kívül a csapatok más a bajnokságban szereplő csapatból sem igazolhatnak! [VIII. szankció]

Más bajnokságban résztvevő játékosok nem igazolhatóak, vagyis egy játékos két bajnokságban nem szerepelhet! Kivételt képeznek ez alól a nem hivatalos VPG bajnokságok például VPGLN, VPGW, Esport11 stb. [VIII. szankció]

Amennyiben a HPCL Menetrendjében épp nyitva van az átigazolási ablak más külföldi ligába vagy az onnan való igazolásnak nincs akadálya, a ligák közti átigazolás esetén mindig kötelező bevonni a HPCL szervezőit.

A játékosok kivásárlási árát, fizetését, és szerződésének hosszát (min. 30 mérkőzés, max. 90 mérkőzés) a csapatvezető szabja meg, amennyiben ezt a játékos elfogadja, távozni csak a szerződés lejártakor, vagy a kivásárlási ár ellenében tud. [VIII. szankció]

Egy játékos maximum egyszer igazolhat egy átigazolási időszakon belül. [VIII. szankció]

A fenti szabályok ellenőrzéséhez és betartásához, az átigazolás előtt Discord ticketben a HPCl szervezőinek segítsége kérhető.

A játékosok a szerződésük lejártakor automatikusan szabadúszóvá válnak. A csapatok vezetői az átigazolási időszak alatt Discord ticketben kérhetik az inaktív játékosok, szerződésének felbontását.

Az olyan játékosok akik egy csapatnál, több mint fél szezonon keresztül nem szerepeltek, szintén kérhetik az átigazolási időszakban a szerződésük felbontását Discordon ticketben.

Játékosok kölcsönadására nincs lehetőség.

8. HPCL Magyar Bajnokság

8.1 Lebonyolítás

A bajnokságba nevező csapatok elosztásáról a HPCL vezetők a nevezési időszak lezárását követően a nevezett csapatok számának függvényében döntenek. Az első- és másodosztályt 12 csapat alkotja. A további osztályok felépítése a jelentkező csapatok függvényében változhat ezen osztályok pontos lebonyolítását az aktuális nevezési időszak végén publikálásra kerülnek.

A bajnokságban résztvevő csapatok, minden osztályban kétszer játszanak egymás ellen. Egy játéknapon belül két különböző csapat ellen játszanak 1-1 mérkőzést.

A csapatok bajnokságban való rangsorolása minden esetben a VPG tabellája alapján történik.

A csapatok osztályokba való besorolása a nevezést követően az előző szezonban elért eredményeik alapján történik, a HPCL szervezői által. A felsőbb osztályokban való indulás jogát kizárólag feljutással vagy bentmaradással harcolhatja ki egy csapat.*

Az adott osztály első két csapata automatikusan feljut a magasabb osztályba, amennyiben létezik magasabb osztály.

Az adott osztály utolsó két csapata automatikusan kiesik az alacsonyabb osztályba, amennyiben létezik alacsonyabb osztály.

*Amennyiben a nevezési időszakban egy korábbi csapat megszűnik – nem nevez az adott osztályba, – a megelőző szezon végeredményének figyelembevételével első körben a magasabb osztályból kieső csapatok kerülnek felkérésre a magasabb osztályban való szereplésre, majd a megelőző bajnokság végeredménye alapján az alacsonyabb osztály csapatai az elért helyezésük alapján kerülnek sorra.

8.1.1. Új csapatok besorolása

Az új csapatok a jelenleg ismert legkisebb osztályba történik. (II. osztály)

8.2 Osztályozó

Az adott osztály legjobb kieső helyén végző – a tabella végéről a harmadik – csapata rájátszás keretein belül még kiharcolhatja a bentmaradást az alacsonyabb osztály harmadik helyezettjével szemben.

Az adott osztály harmadik helyén végző csapata rájátszás keretein belül kiharcolhatja a feljutást a magasabb osztály legjobb kiesőjével szemben.

A korábban leírtak alapján a két csapat oda-visszavágós rendszerben a bajnokság végeztével osztályozó mérkőzést játszik. Nincs idegenbeli gól szabály, amennyiben az egyenes kieséses szakasz során az oda-visszavágók alkalmával döntetlen eredmény születik úgy egy harmadik mérkőzésen dől el az osztályozó. Amennyiben a harmadik mérkőzés rendes játékideje döntetlennel zárul hosszabbítás, majd tizenegyespárbaj következik.

8.3 Díjazás

Az alábbi díjazás megerősítésre vár.

 • I. osztály
 1. helyezett: 500 000 Ft értékű nyeremény, Kupa, Érmek (13. szezon – 18 db, 13. szezon – 23 db)
 2. helyezett: 250 000 Ft értékű nyeremény, Érmek (13. szezon – 18 db, 13. szezon – 23 db)
 3. helyezett: Ingyenes Licensz díj*, Érmek (13. szezon – 18 db, 13. szezon – 23 db)
 • II. és minden további osztályban
 1. helyezett: Ingyenes Licensz díj*, Kupa
 2. helyezett: Kupa
 3. helyezett: Kupa
 • Magyar Kupa
 1. helyezett: Kupa
  • Az aktuális vagy annál eggyel magasabb osztályba, és kizárólag a soron következő szezonra szól.

9. HPCL Magyar Kupa

9.1 Lebonyolítás

A kupában minden nevezett csapat részt vesz.

A kupa egyenes kieséses rendszerben zajlik. Az egyenes kieséses rendszer sorsolása kiemelésssel, az első forduló feltöltése pedig a legalsó osztály tabellájának utolsó helyezettjétől kezdődően történik.

A kupán résztvevő csapatok egyszer találkoznak egymással, a fordulók alatt oda-visszavágós rendszerben dől el a továbbjutás sorsa.

Nincs idegenbeli gól szabály, amennyiben a két mérkőzésen összesítésben döntetlen eredmény születik, úgy egy harmadik mérkőzésen dől el a végeredmény, amely döntetlen esetén hosszabbítással, majd tizenegyesekkel zárul.

10. Magyar Szuperkupa

Egy adott szezonban a magyar bajnok és a magyar kupa győztes között kerül megrendezésre.

Amennyiben a magyar bajnok és a magyar kupa győztes ugyanazon csapat, akkor a kupában ezüstérmes csapat lesz a magyar bajnok ellenfele.

11. Nemzetközi szereplések

A Magyar Kupa győztese és a Magyar Bajnokság első osztályának csapatai az elért helyezésük alapján kvalifikálhatják magukat a nemzetközi kupákra (BL/EL). A kvótákról a VPG által minden verseny előtt külön meghatározott koefficiens dönt.

11.1 Kvóták

11.1.1 Bajnokok ligája

 • Magyar Bajnokság – 1-3. helyezett
 • Magyar Kupa Győztes

11.1.2 Európa liga

 • Magyar Bajnokság – 4-5. helyezett

11.1.3 Konferencia liga

 • Magyar Bajnokság – 6-7. helyezett

Amennyiben a Magyar Kupa Győztes az első osztályban is megszerzi az nemzetközi indulás jogát, úgy a Magyar Kupa ezüstérmese kap automatikusan jogot a nemzetközi indulásra.

Amennyiben a Magyar Kupa ezüstérmese az első osztályban is megszerzi az indulás jogát, úgy az első osztály soron következő helyezettje jogosult a nemzetközi indulásra, folytatólagosan akár alacsonyabb osztályokig.

11.2 Menetrend

11.2.1 Bajnokok ligája, Európa liga, Konferencia liga*:

 • Csoportkör: Január 10-17.
 • Kieséses szakasz: Legjobb 32: Január 17. – Legjobb 16: Január 24 – Negyeddöntő: Január 31. – Elődöntő: Február 7.
 • Döntő: Február 7.

11.2.2 Bajnokok ligája, Európa liga, Konferencia liga*:

 • Csoportkör: Március 13-14.
 • Kieséses szakasz: Legjobb 32: Március 16. – Legjobb 16: Március 20 – Negyeddöntő: Március 21. – Elődöntő: Március 23.
 • Döntő: Március 27.
  • Az időpontok tájékoztató jellegűek a VPG csapata fenntartja a változás jogát.

Minden egyéb VPG által szervezett eseményen, ahol egy HPCL-ben szereplő csapat részt vesz, ott az adott csapat kerete meg kell egyezzen a HPCL-ben használt kerettel. [IV. szankció]

Minden olyan játékos, aki egy HPCL-ben játszó csapatban szerepel kizárólag annak a keretnek tagjaként szerepelhet más a VPG által szervezett bajnokságban. [IV. + VII. + XI. szankció]

11. Magyar Válogatott és Magyar B Válogatott

A válogatottba való meghíváshoz szükséges szempontokat és a válogatott személyi összetételét a mindenkori szövetségi kapitányok határozzák meg, az egyéni statisztikák és a mérkőzéseken mutatott játék alapján.

A válogatott szövetségi kapitány pozíció betöltésére az időközönként nyilvános pályázatok útján van lehetőség mindenki számára. A szövetségi kapitány személyéről a HPCL szervezői döntenek.

12. Nevezés

12.1 Nevezési időszak

A nevezési időszak 2023.09.18 00:00 -tól 2023.10.15. 20:00 -ig tart. (Tovább a nevezéshez…)

A nevezés leadása, a Versenyszabályzat és az Adatvédelmi szabályzat elfogadásának minősül.

A bajnokságra nevező csapat köteles befejezni a megkezdett szezont. [IX. szankció]

A nevezés leadását és a licensz díj beérkezését követően a nevezés a HPCL szervezői által véglegesítésre kerül.

Azon csapatok, amelyeknek korábbi szezonról licensz díj tartozása van, a tartozás fennállásáig nem nevezhetnek semmilyen HPCL eseményre.

Azonos tulajdonossal, szponzorral vagy kötődéssel rendelkező csapatok nem szerepelhetnek azonos osztályban.

A HPCL a jogot fenntartja – a licensz díj visszautalása mellett – olyan csapatok nevezésének indoklás nélküli visszautasítására a szezon során bármikor, aki(k) vezetői vagy játékosai a ligát indokolatlanul rossz színben tüntetik fel, valótlanságokat állítanak nyilvános fórumokon, amellyel a közösség és a liga hitelét rontják. [IX. szankció]

12.2 Licensz díj

A licensz díj: a licensz díj jogosulttá teszi a csapatokat, hogy az adott osztályban versenyezhessenek, a befizetésével a csapatok semmilyen más jogosultságot nem szereznek. Az alábbi licensz díjak egy szezonra értendőek.

 • az I. osztályban való indulás díja: nettó 50.000 Ft + ÁFA
 • a II. osztályban való indulás díja: nettó 30.000 Ft + ÁFA
 • a III. és azt követő osztályokban való indulás díja: nettó 10.000 Ft + ÁFA, amely csapat először vesz részt HPCL által szervezett eseményen, annak a licensz díj INGYENES!
 • Bármely osztályban való indulás 10.000 Ft, amely csapat először vesz részt HPCL által szervezett eseményen, annak a licensz díj INGYENES!

12.3 Akadémia

Akadémiának számít minden olyan csapat, amely azonos tulajdonossal, szponzorral vagy kötődéssel rendelkezik egy már létező és magasabb osztályban szereplő csapattal (továbbiakban: első számú csapat).

Minden olyan csapat, amely egy adott szezonban akadémiaként szerepel, nem juthat fel a soron következő szezonban olyan magasabb osztályba, amelyben az első számú csapat is szerepelt.

A fő csapat és az akadémiai csapat közötti játékos megosztás engedélyezett.

 • A fő csapatból maximum 3 játékos játszhat le, akiket az átigazolási időszak során kell meghatározni az erre a célra létrehozott űrlapban.
 • Az akadémiai csapatból maximum 3 játékos játszhat fel, akiket az átigazolási időszak során kell meghatározni az erre a célra létrehozott űrlapban.

A fel-le játszás megvalósításához dupla igazolást kell végrehajtani az érintett csapatoknak az érintett játékosokkal.

Egy adott játéknapon a fenti játékosok csak egy csapatban szerepelhetnek. [IV. + VII. szankció]

13. Szabálysértés

13.1 Óvás

Óvásra a mérkőzést vagy incidenst követő 48 órában* van lehetőség. Az óvásnak tartalmaznia kell az óvás okát, valamint annak bizonyítékait (kép, videó). Az óvást a HPCL főszervezők végső döntésének meghozatala előtt lehet csak visszavonni.

  • Kivételt képeznek ez alól azon szabályszegések, amelyek a VII. vagy a VIII. szankciót vonják maguk után. Minden olyan óvás esetén, ahol az vélt szabályszegés VII. vagy VIII. szankcióval jár elfogadható 48 órán túl is, de kizárólag csak az adott szezonban.

Minden óvás az adott fordulót követő szerdán éjfélig elbírálásra kerül, és minden nem csak az óvások keretein belül meghatározott szankció publikusan elérhető a HPCL – Szankciós táblázatában.

Óvásra csak csapatvezető jogosult! [I. szankció]

13.2 Szankciók

I. Hivatalos írásbeli figyelmeztetés.

II. Minden alkalommal 2 mérkőzésről való eltiltás a szabálysértőnek.

III. Minden alkalommal 4 mérkőzésről való eltiltás a szabálysértőnek.

IV. Minden alkalommal 2 mérkőzésről való eltiltás a csapatvezetőnek, és a csapatkapitánynak. Alapértelmezett esetben az elsőszámú csapatkapitány, minden egyéb esetben az érintett mérkőzésen csapatkapitányként megnevezett személy. Nincs halmozott büntetés amennyiben a csapatvezető és a csapatkapitány személye megegyezik.

V. Minden alkalommal 4 mérkőzésről való eltiltás a csapatvezetőnek, és a csapatkapitánynak. Alapértelmezett esetben az elsőszámú csapatkapitány, minden egyéb esetben az érintett mérkőzésen csapatkapitányként megnevezett személy. Nincs halmozott büntetés amennyiben a csapatvezető és a csapatkapitány személye megegyezik.

VI. A mérkőzés újrajátszása. (Alapértelmezett időpont: soron következő játéknap 19:30)

VII. A vétkes csapat 1-0 arányban automatikusan elveszti a mérkőzést.

VIII. A szabálysértőnek és a csapatvezetőnek azonnali eltiltás a folyamatban lévő szezon végéig, amennyiben a szabálysértést a 8. fordulót követően követik el, akkor a következő szezonra is eltiltásban részesülnek. A csapat játékosai a soron következő átigazolási szezonban kérhetik a szabadúszóvá tételüket. A szezon összes mérkőzése 1-0-ás eredménnyel jóváírásra kerül, minden addigi egyéni statisztikát törlünk. A licensz díj visszatérítését a vétkes csapat nem igényelheti!

IX. Az érintett csapat vezetője a HPCL keretein belül saját csapatot többet nem indíthat, a folyamatban lévő szezonból kizárásra kerül. A érintett csapat játékosai abban a szezonban máshova nem igazolhatnak és így más csapatban sem szerepelhetnek. Az addig lejátszott mérkőzések visszamenőleg az ellenfelek javára 1-0-val jóváírásra, a már lejátszott mérkőzések összes statisztikái törlésre, a hátralévő mérkőzések pedig szintén az ellenfelek javára 1-0-val kerülnek jóváírásra. A licensz díj visszatérítését a vétkes csapat nem igényelheti!

X. Az érintett csapat vezetője a HPCL keretein belül saját csapatot többet nem indíthat, a folyamatban lévő és az azt követő szezonból kizárásra kerül. A érintett csapat játékosai abban a szezonban máshova nem igazolhatnak és így más csapatban sem szerepelhetnek. Az addig lejátszott mérkőzések visszamenőleg az ellenfelek javára 1-0-val jóváírásra, a már lejátszott mérkőzések összes statisztikái törlésre, a hátralévő mérkőzések pedig szintén az ellenfelek javára 1-0-val kerülnek jóváírásra. A licensz díj visszatérítését a vétkes csapat nem igényelheti!

XI. A szabálysértőnek azonnali eltiltás a folyamatban lévő szezon végéig, amennyiben a szabálysértést a 8. fordulót követően követte el, akkor a következő szezonra is eltiltásban részesül.

XII. Az adott csapat játékos statisztikáinak törlése az adott mérkőzésen a VPG-ről.

A fenti szankciók a HPCL partnerszervezetinél is érvényesek. (Például: VPG, EVFA, ITFA stb.)

Az eltiltások újratárgyalására minden esetben az adott nevezési időszak vége és az bajnok rajt kezdete előtt van lehetőség Discord ticket formájában.

13.3 Büntetések

Óvás esetén mérlegelésre nem kerül sor. Az óvás kivizsgálását követően, minden esetben a fenti szabályok és büntetések az irányadóak. A szabályzatban nem rögzített esetlegesen frissen felmerülő probléma esetén a HPCL Vezetősége dönt a büntetésről és annak mértékéről. Az így létrejött precedenssel pedig a szabályzat kiegészítésre kerül.

14. Menetrend

Hivatalos menetrendért kattints ide!

15. Média megjelenés

Minden osztályban szereplő csapatnak rendelkeznie kell:

 • aktív Youtube csatornával
 • I. osztályú csapatoknak a fentiek mellett rendelkezniük kell,
 • aktív Facebook oldallal,
 • aktív Twitter fiókkal.
 • II. osztályú csapatoknak a fentiek mellett rendelkezniük kell,
 • aktív Facebook oldallal.
Bejelentkezés